Veiligheidskeuring installaties voor woningen

Tot 20 jaar geleden werden gas- en elektrische woninginstallaties bij een transactie van eigenaar altijd gekeurd door energiebedrijven. Hierdoor kwam veiligheid niet in het geding. Gebreken moesten worden verholpen, anders kreeg men geen gas/electra in het pand.

Door de privatisering van deze bedrijven en gewijzigde wetgeving van de overheid is deze controle weggevallen. De verantwoording ligt hierdoor volledig bij de eigenaar van de woning. Dat betekent ook het risico. Omdat hierdoor veel woningen niet veilig heeft de installatiebranche zich verenigd en zijn technische afspraken vastgelegd in de NTA 8025 (Nederlandse Technische Afspraak). Aan de hand van de NTA 8025 kunnen woningen worden gekeurd en beoordeeld. Hierdoor is de veiligheid en bruikbaarheid gewaarborgd.

Naar schatting voldoen meer dan de helft van de woningen niet aan de NTA8025 en zijn dus niet veilig. Uit cijfers van het CBS blijkt dat bijna de helft van de binnenhuisbranden het gevolg zijn van onveilige installaties. Daarom is het aan te raden uw woning installatietechnisch te laten keuren.

Bij een veiligheidskeuring worden de volgende onderdelen gekeurd:

Gasleidingen

Aangesloten gastoestellen (check gevaren koolmonoxide)

Veiligheid meterkast en elektrasysteem waaronder ook b.v. de wandcontactdozen.

Aardlekschakelaars (afvaltijd en uitschakelstroom)

Isolatiemeting (is de bedrading goed in de woning)

Aardcircuitmeting (voldoet de aarding van het systeem)

Waterleidingen

Veiligheidskeuring installaties