Procesbegeleiding verbouw

Bij de verbouw van hun huis lopen alle mensen tegen een groot aantal vragen en onzekerheden aan. Hoe groots is het project, zie ik niets over het hoofd, hoe hou ik de kosten in de hand, hoe vind ik een betrouwbare architect en aannemer, hoe voorkom ik een waslijst aan meerwerk? Ook is er nog geen antwoord op de vraag of u kunt overzien wat de omvang van de verbouw is, of duurzaamheid een rol kan spelen, of er subsidies beschikbaar zijn en of u wel of geen bouwbegeleiding nodig heeft.

Een huis verbouwen is vaak net zo ingrijpend als een nieuw huis bouwen. De start en het verloop zijn feitelijk identiek. Het is slim om vooraf de volgende stappen te volgen:

  1. Wat wilt u precies? Pleidooi voor het opstellen van een programma van eisen;
  2. Welke verwachtingen hebt u? Welke sfeer wilt u bereiken?
  3. Welke voorzieningen moeten er minstens komen en welke zijn wenselijk?
  4. Wat kost het?

Om de onzekerheden de baas te worden en om inzicht te krijgen in het verbouwproces is een bouwbegeleider uitkomst. De voordelen van een bouwbegeleider: inzicht in uw wensen, inzicht in de bouw, expert in bouwkosten, het bouwjargon kennen, inzicht in de planning en het bieden van alternatieven. Discussies over meer- en minderwerk worden geminimaliseerd.

Bouwbegeleiders kennen bouwprijzen en worden dagelijks omringd door architecten en aannemers. Het gaat de laatste twee partijen niet alleen om het eenmalig geld verdienen op uw verbouw. Het is veel meer gericht op langdurige samenwerking met de betreffende bouwbegeleider, zodat er continuïteit is. Met een bouwbegeleider zijn uw kosten 10-15% lager en wordt de planning vaker gehaald.

Met andere woorden: de bouwbegeleider is de gids die u op het juiste moment de juiste keuzes laat maken, zodat het project aansluit bij uw visie over het ontwerp, budget en planning. Onze ervaren bouwkundigen stimuleren en sturen en zorgen voor een transparant en goed bewaakt proces dat uiteindelijk zorgt voor het gewenste eindresultaat.

Bouwkundig advies, Procesbegeleiding verbouw

Met een bouwbegeleider zijn uw kosten 10-15% lager en wordt de planning vaker gehaald.