Wat is particulier opdrachtgeverschap?

In het particulier opdrachtgeverschap koopt u als particulier de grond en bepaalt u zelf hoe en met wie (architect, aannemer) u de woning bouwt. De kavelkoper is dus de regisseur van zijn eigen bouwproces. U hebt maximale vrijheid binnen de grenzen van de kavel, uw budget, de technische mogelijkheden en de gemeentelijke voorschriften.

De term particulier opdrachtgeverschap wordt te pas en te onpas gebruikt door projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Het gaat hier dan om projecten waarin de ontwikkelende partij de kopers invloed geeft en keuzemogelijkheden biedt in bijvoorbeeld de plattegrond en het afwerkingsniveau van de woning. Dit is géén particulier opdrachtgeverschap maar “consumentgericht” bouwen, want u als opdrachtgever hebt geen zeggenschap.

USHI Kenniscentrum Bouwen ontwikkelde in Roombeek –Enschede– de bijzondere methodiek van wat we tegenwoordig particulier opdrachtgeverschap of ‘zelf bouwen’ noemen. U bouwt uw eigen huis. USHI is een bouwadviesbureau dat onafhankelijk opereert van gemeenten, architecten en aannemers en dient altijd de belangen van de opdrachtgever. USHI Kenniscentrum Bouwen is al ruim tien jaar expert in Nederland op het gebied van particulier en collectief particulier opdrachtgeverschap.

Wat is de rol van USHI?

Die rol bepaalt u. USHI is expert in het berekenen van bouwkosten, het bewaken van het budget, het selecteren van een architect, het bewaken van het proces en de voortgang, het aanvragen van offertes, het organiseren aanbesteding, het onderhandelen met de aannemer en de contractvorming. Maar u bent de baas, dus u bepaalt welke expertise u nodig hebt.