Opleveringskeuring

De oplevering van uw woning is een spannend, maar ook belangrijk moment. De verantwoordelijkheid voor het gebouw gaat dan van aannemer naar opdrachtgever. Gebreken of onvolkomenheden die dan nog aan de orde zijn worden op dat moment bepaald. De bouwkundig projectleider van USHI keurt de woning van boven naar beneden, van binnen tot buiten en gebruikt hierbij de landelijke richtlijnen van Woningborg. Alle andere, nieuwe punten die na oplevering worden opgemerkt zijn vanaf dat moment voor rekening van de rechtmatige eigenaar, dat bent u!

Het uitvoeren van een goede oplevering is cruciaal. Met een goed opleverrapport heeft u naast inzicht in de bouwkundige gebreken ook een sterke positie tegenover de aannemer/ installateur.

Wenst u minder opleverpunten zodat u sneller zelf in de woning aan het werk kunt? Vraag dan een vooroplevering aan.

In de meeste gevallen wordt twee weken voor oplevering ook een vooropname uitgevoerd. Hierbij wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als bij een oplevering. De aannemer heeft dan twee weken om de opleverpunten op te lossen. Doorgaans heeft u dan minder opleverpunten tot gevolg.

algemene woningkeuring, opleveringskeuring nieuwbouw