Monumenten onderzoek

Wilt u een pand bouwen of verbouwen, maar weet u niet of het pand cultuur historische waarde heeft? USHI Kenniscentrum Bouwen zoekt dit tot in de puntjes voor u uit. Uit de analyse -in de vorm van een rapportage- blijkt in hoeverre sprake is van een cultuur-historische waarde en of het pand een gemeentelijke, provinciaal, of rijksmonument betreft. En welke consequenties dat heeft (beperkingen, subsidiemogelijkheden) voor nu en het effect op de toekomstwaarde.

Het Monumenten onderzoek is tevens onderdeel van het Haalbaarheidsonderzoek.

Neemt contact op met USHI voor vrijblijvend advies en een offerte.