Haalbaarheidsonderzoek

Dit onderzoek wordt opgesteld om te achterhalen of een bepaald project te realiseren is op de door u gewenste locatie, inclusief de risico’s. Het geeft antwoord op de vraag of uw wens op een bepaalde locatie interessant en mogelijk is, een beeld van de benodigde investeringen en opbrengsten en de risico`s. Naast de technische en financiële haalbaarheid is uiteraard ook de juridische haalbaarheid van belang. 

Neemt contact op met USHI voor vrijblijvend advies en een offerte.