Gegevens pand

Bouwtechnische Keuring, rapportage incl. kostenraming en NHG-rapport

Visuele inspectie incl. eventuele vochtmetingen van alle bouwkundige en installatietechnische onderdelen.


Kies de inhoud van uw pand

Prijs vast voor opdrachten binnen een straal van 25 km vanaf standlocatie Enschede.


Kosten: €

Gegevens opdrachtgever

• Op al onze opdrachten is de DNR 2011 van toepassing. USHI Kenniscentrum Bouwen gaat er van uit dat u als opdrachtgever bekend bent met
de DNR. Zo niet, dan sturen wij u kosteloos een afschrift.
• Bedragen zijn incl. BTW, reis-, verblijfkosten en een rapportage in PDF.

mens

huisje