Een bouwkundig expertiserapport

Geschillen in de bouw slepen vaak al maanden voordat iemand overgaat tot het inschakelen van een onafhankelijke, bouwkundige expert. Allerlei oplossingen zijn aangedragen en uitgeprobeerd, en uw positie is er niet door versterkt. Als er een bouwkundig geschil is ontstaan, kunt u beter zo snel mogelijk advies inwinnen. Wij geven u graag een vrijblijvend eerste advies.

Bouwkundig expertiserapport

Voor een bouwkundig expertiserapport wordt de kwestie onderzocht: een technische bouwinspectie. Wat is exact de situatie die heeft geleid tot het conflict? Is er schade of niet en zo ja, kan die worden aangetoond? Als er schade is, waardoor is die dan veroorzaakt? En hoe kan deze het beste worden hersteld? Aan het bepalen van een herstelmethode koppelen we herstelbedragen, noodzakelijke gegevens om tot een oplossing te kunnen komen. Het expertiserapport biedt dus uitkomst op bouwtechnisch én kostentechnisch gebied. Dit is nodig omdat bij een conflict vaak advocaten of juristen betrokken zijn, die alles weten op juridisch gebied maar weinig tot niets van bouwkundige zaken.

In het expertiserapport beschrijft de bouwinspecteur zijn standpunt en toont aan hoe hij tot een conclusie komt. Andere zienswijzen worden onderbouwd beoordeeld om mogelijke bezwaren te voorkomen. Het rapport wordt mondeling toegelicht in heldere taal.

Onafhankelijkheid is voorwaarde bij bemiddeling. Beide partijen moeten overtuigd kunnen worden. Het expertiserapport wordt –bij voorkeur- uit naam van beide partijen opgesteld en betaald. De expert heeft, behalve ervaring op het gebied van het opstellen van bouwkundige expertiserapporten, ook een brede ervaring bij het bepalen van bouwkosten.

bouwkundig expertiserapport