Directievoering en bouwtoezicht

Het bouwen van een utiliteitsgebouw is een complex proces. USHI Kenniscentrum Bouwen kan als directievoerder of opzichter optreden. Dat kan vanaf het moment dat de bouw wordt uitgezet, maar nog vaker zijn we vanaf het allereerste begin betrokken bij de ontwikkeling. In alle gevallen treden we namens u op, maar u neemt de besluiten en houdt de eindverantwoordelijkheid.

Wat is directievoering?

De bouwdirectie heeft toezicht op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeen-komst tussen de opdrachtgever en de bouwpartners. Uw project wordt volgens uw wensen uitgevoerd.

De taken van de bouwdirectie:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever;
 • Het voorzitten en notuleren van bouwvergaderingen;
 • Het bevorderen van de samenwerking tussen de bouwpartners;
 • Het beheersen van kosten, meer- en minderwerk;
 • Het adviseren in termijnbetalingen;
 • Het bewaken van de voortgang en de planning;
 • Het controleren van de kwaliteit van het werk;
 • Het bewaken van de veiligheid op de bouw

Wat is bouwtoezicht?

Bouwtoezicht is het toezien en sturen van de kwaliteit van het uit te voeren en uitgevoerde werk op een bouw. Een opzichter houdt bouwtoezicht. Zeker wanneer u zelf niet dagelijks op de bouwplaats aanwezig kunt zijn, is het goed om een opzichter in te schakelen. Deze opzichter houdt toezicht op de bouw en is de schakel tussen opdrachtgever, projectmanager/ directievoerder en bouwpartners. De opzichter en directievoerder zijn bij USHI meestal een en dezelfde persoon.

Het takenpakket van de opzichter:

 • Controleren of het werk volgens bestek en tekening wordt uitgevoerd;
 • Houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering;
 • Naleven van de gemeentelijke eisen/afspraken:
 • Bewaken van de planning van de bouw;
 • Bewaken van het meer- en minderwerk en de begroting;
 • Het verzorgen van de vooropname en de oplevering is;
 • Naleven van de veilig- en gezondheidseisen;
 • Keuring van materialen en bouwproducten;
 • Afhankelijk van de omvang van de bouw vraagt directievoering/toezicht ongeveer een uur per week.

Neemt contact op met USHI voor vrijblijvend advies en een offerte.