Bouwkundig advies

Soms komt het voor dat u een bouwkundig probleem constateert aan uw woning, waar u graag meer zekerheid over wilt hebben. USHI Kenniscentrum Bouwen biedt deskundig bouwkundig advies op maat.

De bouwkundige van USHI Kenniscentrum Bouwen beoordeelt ter plaatse het bouwkundige probleem. Indien nodig worden er metingen verricht en wordt er bepaald of er vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Het kan nodig zijn de bevindingen vast te leggen in een rapport. U kunt hiermee de bouwkundige problemen aantoonbaar presenteren aan een derde partij.

Samen met de bouwkundige bepaalt u ter plaatse of het vervolgens nodig is het geconstateerde in een rapport te verwerken. Kosten voor het verwerken in een rapportage zijn op aanvraag. In de rapportage worden de bevindingen, conclusies en aanbevelingen gegeven. Ook worden er herstelkosten genoemd.

Bouwkundig advies, Procesbegeleiding verbouw