Optreden als getuige-deskundige voor de rechtbank

Diepgaande verschillen van inzicht komen in de bouwwereld frequent voor. Hebt u als opdrachtgever, architect of aannemer een bouwgeschil? Bent u niet tevreden over de uitvoering of de betaling? Is er sprake van aantoonbare schade? Vindt u het meerwerk ontoelaatbaar en wilt u een snelle, deskundige oplossing van het geschil? Overweegt u een gerechtelijke procedure?

Conflicten kunnen jaren slepen voordat er een gerechtelijke uitspraak komt. Het gebeurt zelfs dat de partijen afzien van een gerechtelijke procedure vanwege de buitensporige kosten ervan in verhouding tot de inzet van het geschil.

USHI Kenniscentrum Bouwen heeft ervaren bemiddelaars zowel in binnen- als buitengerechtelijke oplossingen bij problemen, bouwfouten, bouwschade en bouwgebreken. Onze allereerste inzet is een minnelijke schikking. Door de deskundige no-nonsense aanpak komen we tot een vergelijk waarmee alle partijen kunnen instemmen. Een ander groot voordeel zijn de beperkte kosten van deze arbitrage.

De deskundigen

Ard Pierik is verschillende keren als getuige-deskundige voor de rechtbank opgetreden. Voor particulieren, architecten, aannemers én verzekeraars zijn kwesties met succes opgelost.
Ard beschikt over meer dan twintig jaar expertise. Hij studeerde chemische technologie met als specialisaties bouwkunde en beschermingstechnieken. Na de H.T.S. werkte hij als uitvoerder en projectleider voor grote aannemers. Vervolgens trad hij in dienst bij een stichting voor particuliere woningeigenaren en sloot de opleiding makelaardij met succes af.
Na de vuurwerkramp in 2000 werd hij gedetacheerd bij de stichting “Stadsherstel”, een centrum voor slachtoffers van de vuurwerkramp. Hij stelde bij honderden particulieren de schade aan hun woning vast en bemiddelde uiterst succesvol in kwesties met verschillende verzekeringsmaatschappijen. Sinds 2015 is Ard als onafhankelijk bouwbegeleider in dienst bij de Nationaal Coördinator Groningen om mensen bij te staan in het versterken en verduurzamen van hun huis als gevolg van gaswinning.
Ard doceert al jarenlang aan de Saxion Hogeschool in calculatie en bouwkosten.

Onze tweede getuige–deskundige is Jan Vos. Jan sloot met succes zijn architectenopleiding af, studeerde bouwkunde en werkte jaren achtereen als architect bij verschillende gerenommeerde architectenbureaus.
Vervolgens was hij jarenlang directeur van de Stichting Stedelijk Wonen in Enschede, een organisatie voor particuliere woningeigenaren, waaronder vele Verenigingen van Eigenaren en woningbezitters in de stadsvernieuwingswijken.
In 2000 creëerde hij vanuit “Stedelijk Wonen” de tijdelijke stichting Stadsherstel. Deze organisatie was bedoeld om de belangen van particuliere woningeigenaren te behartigen bij hun vragen naar aannemers en verzekeringsmaatschappijen wat betreft het herstel van hun beschadigde huizen.

Bemiddeling bij bouwgeschillen