Splitsingstekening

Bij een splitsing van een appartementencomplex worden de appartementsrechten vastgesteld van de verschillende eigenaren: wat is wiens privé-eigendom en wat is gemeenschappelijk bezit?Appartementsrechten zijn moeilijk te omschrijven. Daarom worden splitsingstekeningen gemaakt. Hierin worden de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimten aangegeven.

De tekening wordt vervaardigd in een CAD-programma op basis van beschikbare tekeningen van de opdrachtgever, beschikbare stukken uit het gemeentelijke archief en de digitale gegevens van het Kadaster.

De splitsingstekening is een juridisch document en vormt een onderdeel van de splitsingsakte.  Op basis van de splitsingstekening en -akte worden de appartementsrechten verdeeld binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE). De splitsingstekening en -akte worden door een notaris gedeponeerd bij het Kadaster.

Wat kost een splitsingstekening?

De kosten voor het maken van splitsingstekeningen zijn afhankelijk van de kwaliteit van de reeds aanwezige tekeningen en het aantal appartementen. Daarnaast zijn er een aantal variabelen die de prijs beïnvloeden:

  • zijn er papieren of digitale tekeningen aanwezig;
  • is een bezichtiging op locatie noodzakelijk;
  • is de papieren tekening een correcte weergave van het gebouw;

We komen vooraf een vaste prijs overeen voor het leveren van een splitsingstekening.