Meerjaren Onderhoudsplan

Een Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat welk onderhoud plaats moet vinden en wat hiervan de kosten zijn. Het is een lange termijnplan (meestal tien jaar) -samengesteld door een specialist- voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en is bedoeld om de VvE planmatig voldoende te laten reserveren op een speciaal daarvoor bedoelde bankrekening voor groot onderhoud.

Wat moet er in een MJOP staan?

Drie elementen zijn van groot belang:

  • bouwdelen: kozijnen, gevel, dak, dakgoot, trappenhuis, verlichting etc.
  • cyclus: hoe lang gaat een bouwdeel mee of wanneer moet er herstel of vervanging plaatsvinden.
  • Kosten: de kosten voor het herstel of vervanging van dit bouwdeel.

Conditiemeting

Het is verstandig het maken van een MJOP te combineren met een conditiemeting. In de conditiemeting staat voor alle in het MJOP genoemde bouwdelen vermeld of ze direct of op termijn onderhoud nodig hebben. In het MJOP wordt gekeken naar de gemiddelde levensduur en niet naar de staat waarin de bouwdelen op dit moment verkeren.

Reserveren

Sinds 2006 zijn Verenigingen van Eigenaren verplicht een onderhoudsreserve op te bouwen en daarvoor jaarlijks te reserveren. Iedere VvE moet dus sparen voor toekomstig onderhoud aan hun pand. De beste manier om de hoogte van de reservering vast te stellen is een MJOP.

Per 1-7-2016 een VvE verplicht is jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren of een MJOP te hebben. De reservering ofwel de servicekosten voor u als bewoner die voort komen uit een MJOP zijn doorgaans lager dan het reserveren op basis van de van de herbouwwaarde. Het hebben van een deugdelijk Meerjaren Onderhoudsplan heeft daarmee een financieel voordeel.

Herkeuring

Eenmaal in de vijf jaar wordt het MJOP herzien door middel van een inspectie, een conditiemeting en een indexering. Niet alleen bouwprijzen veranderen, ook kan de onderhoudsstaat ingrijpend wijzigen of belastingpercentages. Het belang van een actueel MJOP is groot. Het gebouw houdt een optimale conditie als werkzaamheden versneld worden uitgevoerd of juist kunnen worden uitgesteld. De kosten van een herkeuring zijn uiteraard veel lager dan het laten opstellen van een nieuwe MJOP.

Kostenbesparing

Voor Verenigingen van Eigenaren die besluiten hun verplichte meerjarenplanningen uit te laten voeren door een AWK-gecertificeerd bureau heeft dit als voordeel dat ze deze planningen kunnen gebruiken zonder certificatiecontrole door de SKW Certificatie. Dit betekent voor de VvE´s een aanmerkelijke kostenbesparing. Meerjarenplanningen van niet AWK-gecertificeerde bureaus moeten namelijk wel getoetst worden door SKW.

De voordelen van een MJOP samengevat

De VvE heeft inzicht in de bouwkundige staat van hun gebouw, de VvE voorkomt hoge kosten die ontstaan door achterstallig onderhoud, de VvE heeft direct inzicht in de onderhoudskosten op de korte én de lange termijn, de VvE reserveert op maat en kan de maandelijkse bijdragen stabiel houden.