Duurzaamheid en energiebesparing voor uw gebouw

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Verplichting

Bij de verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2015 een geldig energielabel verplicht. Sinds 1 mei 2016 wordt er door de Inspectie Leefomgeving en Transport handhavend opgetreden. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert u een boete.

Aanvragen energielabel

Vanaf 1 januari 2020 geldt dezelfde rekenmethodiek als voor woningen. USHI is gecertificeerd EP-U (basis) adviseur. Dit betekent dat USHI energielabels mag opstellen voor bestaande utiliteitsgebouwen. Het gebouw wordt gecontroleerd en berekend op een groot aantal kenmerken op bouwkundig en installatietechnisch gebied. USHI Kenniscentrum Bouwen zorgt voor de registratie van het energielabel.

Diensten USHI Kenniscentrum Bouwen:

  1. Opstellen energielabel: de bouwkundige – en installatietechnische opname wordt verwerkt in een rapport waarin het label wordt vermeld.
  2. Optioneel een maatwerkadviesvoor utiliteitsgebouwen: uitgebreide rapportage waarin de in investeringen en besparingen tegen elkaar worden afgewogen. Op de korte én de lange termijn.
  3. Verkent uw (actuele) subsidiemogelijkheden bij energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf.
  4. Optioneel uitvoeringsbegeleiding bij energiebesparende maatregelen.

C-Label kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen bij verkoop of verhuur minimaal energielabel C hebben. Wanneer u niet aan deze labelplicht voldoet mag het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. USHI Kenniscentrum Bouwen kan u helpen om aan deze labelplicht te voldoen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.