Duurzaamheid en energiebesparing voor uw gebouw

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Verplichting bij transactiemoment

Bij een transactiemoment van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2015 een geldig energielabel verplicht. Sinds 1 mei 2016 wordt er door de Inspectie Leefomgeving en Transport handhavend opgetreden. De boete is voor rechtspersonen maximaal € 20.250,-

Aanvragen energielabel

Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. USHI Kenniscentrum Bouwen werkt volgens de BRL9500 en controleert en berekend het gebouw op een groot aantal kenmerken. Na registratie van uw energielabel ontvangt u het definitieve label via USHI kenniscentrum Bouwen. U wordt hierin volledig ontzorgd.

Diensten USHI Kenniscentrum Bouwen:

  1. Vaststellen label: de bouwkundige – en installatietechnische opname wordt verwerkt in een rapport waarin het label wordt vermeld.
  2. Optioneel een EPA of maatwerkadvies voor utiliteitsgebouwen: uitgebreide rapportage waarin de in investeringen en besparingen tegen elkaar worden afgewogen. Op de korte én de lange termijn.
  3. Verkent uw (actuele) subsidiemogelijkheden bij energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf.
  4. Optioneel uitvoeringsbegeleiding bij energiebesparende maatregelen.