Elektrische installatie keuring

Vanuit de Arbowet zijn bedrijven verplicht om de elektrotechnische installatie regelmatig te laten controleren. Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties. Voor midden- en hoogspanningsinstallaties geldt de NEN 3840, in de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen.

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Voor de uitvoering van inspecties hanteert USHI Kenniscentrum Bouwen een kwaliteitsborgingsysteem zoals dat door de KEMA en de Arbeidsinspectie is opgesteld.

elektrische installatie keuring