Wat is collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)?

CPO is ook zelf uw huis bouwen, maar met een aantal gelijkgestemden, tegen kostprijs. Dat kan op basis van leeftijd of op basis van een thema (starter, wonen op het water, ecowoningen, 50+, zorg, buiten wonen etc.). Net als bij de individuele zelfbouw hebben de opdrachtgevers maximale vrijheid bij het ontwerp van hun woning. CPO leidt tot een scherpe prijs en afgewogen kwaliteit. 

USHI Kenniscentrum Bouwen begeleidde al tientallen groepen bij het bouwen van een eigen huis. De variatie is groot: van starterswoningen tot villa’s voor senioren, van Ibb (Ik bouw betaalbaar) tot luxueuze, moderne woonarken. USHI begeleidt op verzoek van de toekomstige eigenaren het groepsproces, werft buren, beantwoordt alle vragen, onderhandelt samen met de opdrachtgevers met door hen geselecteerde aannemers, bewaakt ieders budget en ontwikkelt samen met de groep de nieuwe huizen. Stap voor stap. En naar uw behoefte, want mensen kunnen heel veel zelf.

Wij begeleiden op transparante wijze en op maat: we maken de materie begrijpelijk, we beheersen het proces en maken de kosten inzichtelijk.

Want een eigen huis bouwen vraagt een grote investering. En niet alleen financieel. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap zijn de toekomstige bewoners zelf ontwikkelaar. Onder professionele begeleiding wordt het gehele bouwproces uitgevoerd. 

Het proces

De groep begint met zich te organiseren en kiest meestal de vereniging als rechtsvorm.  De vereniging mag opdrachten verstrekken aan de bouwbegeleider, de architect, de constructeur en de aannemer. Die opdrachten kunnen uitsluitend op een transparante, eerlijke maar vooral bij alle groepsleden bekende werkwijze worden verstrekt. Gemeenten en ook provincies (als verstrekker van subsidies) eisen een onafhankelijk bouwbegeleider. Die rol speelt USHI met verve en met succes. De bouwbegeleider adviseert u in het maken van een (collectief) programma van eisen, organiseert een architectenselectie, geeft u inzicht in het bouwproces en materialen en de te nemen stappen, de keuzemogelijkheden, bewaakt de voortgang en heeft gedegen kennis van financiën. De combinatie van ervaring in het begeleiden van groepen, contacten met de gemeentelijke en provinciale overheden en deskundigheid op het gebied van bouwkosten en bouwtechniek maakt USHI tot uw perfecte partner in het collectief particulier opdrachtgeverschap.

USHI Kenniscentrum Bouwen begeleidde en begeleidt groepen in Almere, Borne, Castricum, Haaksbergen, Hof van Twente/Bentelo, Lelystad (drijvend wonen), Losser, Nijmegen, Oldenzaal, Sint-Jansklooster, Staphorst, Tubbergen (knooperf) en Vollenhove.

De collectieven hierboven zijn illustraties van groepen die we momenteel begeleiden. We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek: 053 -47 87 090 of info@ushikenniscentrumbouwen.nl