Akoestische metingen

Geluid(hinder) bepaalt steeds vaker in belangrijke mate de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving. De technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de bouw- en milieuregelgeving is veelomvattend en complex. Vaak is niet de specialistische kennis aanwezig, die noodzakelijk is voor de behandeling van allerlei milieuvragen. Wij kunnen u van deskundig advies voorzien door adviseurs die al jaren werkzaam zijn op dit terrein en de ‘ins en outs’ van de problematiek kennen. Voortman Ingenieurs is aangesloten bij het Nederlands Akoestisch Genootschap en de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging.

Wij kunnen u van adviseren op het gebied van:

 • Berekeningen ten bate van weg- en railverkeerslawaai in het kader van de ruimtelijke
 • ordening;
 • Berekeningen van de geluidwering van de gevel en geluidsanering;
 • Geluidsmetingen ten bate van bouwakoestiek, bijvoorbeeld:
  – lucht-, contactgeluid en installatielawaaimetingen;
  – gevelisolatiemetingen;
  – nagalmtijdmetingen.
 • Berekeningen ten bate van industrielawaai, horecalawaai, bouwlawaai en het uitvoeren van referentiemetingen;
 • Het uitvoeren van geluidsmetingen op de werkplek ten bate van de beoordeling van de arbeidsomstandigheden.
akoestische metingen